1. sz. Melléklet „KanizsaBike Közösségi Bérkerékpár Rendszer” – „KANIZSABIKE” Általános Szerződési Feltételek

Preambulum

A KanizsaBike Közösségi Bérkerékpár Rendszer Nagykanizsa MJV beruházásában pályázati forrásból megvalósult közösségi bérkerékpár rendszer. A KanizsaBike Közösségi Bérkerékpár Rendszer egy új közlekedési lehetőség Nagykanizsán. Az egyedi, erre a célra tervezett kerékpárok a város forgalmasabb csomópontjain található egységes formavilágú állomásokból kölcsönözhetőek, majd használat után bármelyik másik dokkolóban leadhatóak. A rendszer nem egy átlagos kerékpárkölcsönző, hanem a közösségi közlekedés egyik új formája, melynek célja, hogy segítse az emberek városon belüli kényelmes, gyors közlekedését.

A KanizsaBike rendszer keretein belül 12 állomáson (helyszínek a www.kanizsabike.hu weboldalon) összesen 192 dokkoló helyen, 80 kerékpár áll rendelkezésre. Az állomásokon található dokkolók össze vannak kötve az adott kölcsönzési terminállal.

A bérkerékpárok kölcsönzésére a rendszeres Használatba vevőknek a KanizsaBike kártya, alkalmi Használatba vevőknek regisztráció után sms-ben kapott pin kód segítségével van lehetősége.

A kerékpárok a nap 24 órájában kölcsönözhetők.

A KanizsaBike kártya egy egyedi azonosítóval ellátott plasztikkártya („smart-kártya”), mely egy időben, egy kerékpár kölcsönzésére jogosítja fel használóját. Az 1 év, fél év, 1 nap, 3 nap, vagy 1 hét érvényességi időre szóló kártya a kártyaértékesítő helyeken és az ügyfélszolgálaton kártya bérleti díj, valamint a használatra vonatkozó bérleti szerződés megkötése és bérlet vásárlása ellenében szerezhető be. A kártyával a KanizsaBike Rendszer egyedi megjelenésű, KANIZSABIKE jelölésű kerékpárjait közvetlenül a dokkolóknál van lehetőség kölcsönözni, ahol egy KANIZSABIKE feliratú kártyaolvasóval bonyolítható le a kölcsönzés menete.

Az alkalmi Használatba vevőknek a KanizsaBike Rendszer használatához a www.kanizsabike.hu honlapon, a regisztrációs lehetőséggel rendelkező KanizsaBike kölcsönző állomásoknál vagy a kártyaértékesítő helyeken és az ügyfélszolgálaton regisztrálniuk kell. A regisztráció és jegyvásárlás után, a kölcsönzésre az sms-ben kapott pin kód segítségével a kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál van lehetőség.

A bérkerékpárok elektronikusan vezérelt lakatokkal vannak a dokkolókhoz lezárva. A dokkoló állomásokon kamerás megfigyelő rendszerek működnek.

A vezérlési rendszer ismeri minden leparkolt és kölcsönözhető bérkerékpár pontos helyét, így ennek megfelelően optimalizálható a kerékpárok mennyisége az egyes állomásokon.

A KanizsaBike Közösségi Bérkerékpár Rendszer Nagykanizsa Város Önkormányzatának tulajdonában van, a KanizsaBike rendszer üzemeltetője a VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NZRT.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák azon feltételeket, amelyekkel a KanizsaBike Rendszer igénybe vehető. Az ÁSZF valamennyi a KanizsaBike Rendszert használó Használatba vevő által a KanizsaBike Rendszer üzemeltetőjével kötött, a KanizsaBike kártya és bérkerékpár használatára vonatkozó szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az ÁSZF-et a Használatba vevő a KanizsaBike Rendszeren történő regisztrációval, illetve a KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével kifejezetten elfogadja. 

 • A call center elérhetősége: 06 93-537-653
 • A honlap címe: www.kanizsabike.hu

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A jelen ÁSZF-ben használt alábbi fogalmak az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

 1. Dokkoló: a Kölcsönző állomásokon található, a KANIZSABIKE kerékpár rögzítéséért felelős szerkezet. Elemei a TAG olvasó, a kártyaolvasó, a zár és két darab nagy teljesítményű led fényforrás.
 2. KANIZSABIKE kerékpár: olyan egyedi tervezésű kerékpár, amelynek minden eleme egyedi speciális eszközzel szedhető szét. Váza és alkatrészei nem szabványosak, ülése nem emelhető ki. Nagy felületű első és hátsó sárvédővel, elöl elhelyezett csomagtartóval, reflektoros fényvisszaverő csíkkal ellátott abronccsal, valamint az első agyába szerelt dinamóval rendelkezik, amely állandó világítást biztosít.
 3. Használatba vevő: az a természetes vagy jogi személy, aki a KanizsaBike kártya határozott időre szóló használatára a KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést megköti vagy alkalmi Használatba vevőként regisztrál, és a pozitív egyenleggel rendelkező KanizsaBike kártya, illetve az sms-ben kapott pin kód és a megvásárolt jegy birtokában jogosulttá válik a jelen ÁSZF szerint a KANIZSABIKE kerékpár használatára.
 4. KanizsaBike kártya: a kártyaértékesítő helyeken és a központi ügyfélszolgálati irodában határozott időre, 1 évre, fél évre, 1 napra, 3 napra, 1 hétre használatba vehető mágnes kártya.
 5. Kölcsönzés: a KANIZSABIKE kerékpár használata a Használatba vevő által, az ÁSZF-ben meghatározott időtartamban és meghatározott módon történik.
 6. Kölcsönző állomás: Nagykanizsa Város közigazgatási területén belül található, a KANIZSABIKE kerékpár kölcsönzésére szolgáló hely, amely egy Vezérlő oszlopból, meghatározott számú Dokkolóból és meghatározott számú KANIZSABIKE kerékpárból áll.
 7. Diszpécser központ/call center: a Használatba vevők, érdeklődődők által hívható központ, ahol a diszpécserek tájékoztatást adnak a Rendszer működéséről, regisztrálják a felmerült hibákat, észrevételeket, gondoskodnak a műszaki problémák, egyéb hibák elhárításáról.
 8. Központi ügyfélszolgálati iroda: a Használatba vevő a KanizsaBike kártyára vonatkozó KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést megkötheti, a KanizsaBike kártyát a KANIZSABIKE kerékpár kölcsönzéséhez beszerezheti, a kártyára a kívánt összeget feltöltheti, ÁFA-s számlát igényelhet, pótolhatja elvesztett, sérült kártyáját, személyesen tehet hibabejelentést, és teljes körű ügyintézést végezhet. Koordinálja a kártyaértékesítő helyek munkáját.

Az iroda címe és nyitva tartása, és elérhetőségei:

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NZRT.

Cím: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33.

Tel.: 06 93-537-653

E-mail: info@kanizsabike.hu

Nyitva tartás:

Hétfő – csütörtök: 
8.00 – 15.30

Péntek: 8.00 – 13.00

 1. Kártyaértékesítő helyek: szerződött partnerek, ahol a Használatba vevő a KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést megkötheti, a KanizsaBike kártyát (mágnes kártyát), illetve a KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést a KANIZSABIKE kerékpár kölcsönzéséhez beszerezheti, a KanizsaBike kártyára a kívánt összeget feltöltheti.

A Kártyaértékesítő helyek aktuális listája, címei és nyitva tartásuk a www.kanizsabike.hu honlapon érhető el.

 1. Vezérlő oszlop: a KanizsaBike kártya leolvasására, illetve az sms-ben kapott pin-kóddal történő kölcsönzésre szolgáló, az állomással összekötött eszköz, amelynek részei a vezérlő számítógép, a kártya- olvasó rendszer, a monitor és az irányító billentyűzet. A telepített bankkártya elfogadóval és regisztrációs lehetőséggel rendelkező kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál lehetőség van regisztrációra, jegyvásárlásra, egyenleg feltöltésére (pénz feltöltésre), bankkártyás fizetésre.
 2. Üzemeltető: a KanizsaBike Rendszer üzemeltetője a VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NZRT. (cégjegyzékszám: 20-10-040268, székhely: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33., postacím: 8801 Nagykanizsa, Pf. 386., adószám: 14653931-2-20, e-mail cím: via@nagykanizsa.hu).
 3. Rendszer: Nagykanizsa MJV beruházásában, pályázati forrásból megvalósult közösségi KanizsaBike Közösségi Bérkerékpár Rendszer elnevezésű bérkerékpár rendszer.
 4. KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés: az Üzemeltető és a Használatba vevő között létrejövő eseti vagy tartós jellegű, a KANIZSABIKE kerékpár és a KanizsaBike kártya használatára vonatkozó szerződés, amelynek hatálya alatt a Használatba vevő jogosult a KANIZSABIKE kerékpárt használni. A KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés létrejöhet alkalmi Használatba vevő esetén regisztráció és a használatra feljogosító jegy megvásárlásával, rendszeres Használatba vevők esetén a KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés Kártyaértékesítési helyeken vagy a Központi Ügyfélszolgálati Irodában történő megkötésével.
 5. Weboldal: az Üzemeltető által üzemeltetett www.kanizsabike.hu internetes honlap.

II. Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Nagykanizsa város közigazgatási határán belül az Üzemeltető által nyújtott, a Rendszerrel kapcsolatos valamennyi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található tájékoztatóban található.

A Rendszer használatára vonatkozó KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésére 14 éven aluli személy nem jogosult. Az Üzemeltető a 14. életévét betöltött természetes személy vonatkozásában a KanizsaBike kerékpár igénybevételére vonatkozó szerződéseket a Ptk. 2:12.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti, a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekinti, és ezeknek a szerződéseknek a megkötéséhez a törvényes képviselő hozzájárulását nem követeli meg.

A KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével a Használatba vevő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az ÁSZF rendelkezései a Használatba vevő és az Üzemeltető között létrejövő KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződésre külön írásbeli kikötés nélkül is kötelezőek.

A jelen ÁSZF 2016. szeptember 02. napjától, határozatlan időre hatályos. Az Üzemeltető jogosult az ÁSZF-et és annak mellékleteit bármikor módosítani, a módosítások a módosításkor érvényben és hatályban lévő KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződésekre is kiterjednek. Az esetleges módosítás a Weboldalon található Hirdetmények alatt annak hatályba lépését megelőző 10 nappal kerül közzétételre, majd ezt követően az Információ/Szerződések alatt történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben a Használatba vevő az ÁSZF módosuló feltételeit nem kívánja magára nézve tudomásul venni, abban az esetben jogosult az ÁSZF módosításának Hirdetmények alatt történő közzétételétől számított 10 napon belül az általa megkötött KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés(ek)et azonnali hatályú írásbeli felmondással megszüntetni. A megszüntetés abban az esetben tekinthető hatályosnak, amennyiben az ÁSZF felmondás indokaként szolgáló módosításának hatályba lépésének napjától számított 10 napon belül a Használatba vevő KanizsaBike Kártyáját az Üzemeltető részére a Központi ügyfélszolgálati irodában vagy valamely Kártyaértékesítő helyen visszaadja. A KanizsaBike Kártya visszaadásának elmulasztása a felmondást hatálytalanná és érvénytelenné teszi.

Azon kérdésekben, melyet az ÁSZF, illetve a KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés nem szabályoz, a Magyarországon mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok irányadóak. Az ÁSZF-re és a KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződésre a magyar jog irányadó.

III. Kerékpár kölcsönzési lehetőségek / KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződések

A KanizsaBike kerékpár igénybevételére jogosító KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megköthető tartós vagy eseti jelleggel. Mind a tartós, mind az eseti jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével az ilyen szerződéssel rendelkező Használatba vevő jogot szerez arra, hogy a KanizsaBike kerékpárt bármikor igénybe vehesse annak üzemidejében.

III.1. Rendszeres Használatba vevők számára / Tartós jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés

A tartós jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötése és aláírása minden esetben személyesen, a Központi Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Kártyaértékesítési helyeken történik. A tartós jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötését követően az Üzemeltető a szerződést kötő Használatba vevő részére KanizsaBike kártyát bocsát ki. KanizsaBike kártya kiváltása csak tartós jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés útján lehetséges. A tartós jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés időtartama (hatálya) megegyezik a megvásárolt KanizsaBike bérlet érvényességi idejével. A megvásárolt KanizsaBike bérlet érvényességi idejének lejártát követően a Használatba vevő a kártya újraaktiválását kizárólag Központi Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Kártyaértékesítési helyeken tudja elvégezni, amely új bérlet vásárlásával vagy a KanizsaBike kártya feltöltésével jár.

Egy adott, 18 éven felüli természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb négy hatályos tartós jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel rendelkezhet. Egy adott természetes személy egy hatályos tartós jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés alapján legfeljebb egy érvényes KanizsaBike kártyával rendelkezhet, és ennek megfelelően 18 éven felüli természetes személy Használatba vevő egyidejűleg négy KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel, négy KanizsaBike kártyával rendelkezhet és egyidejűleg legfeljebb négy KanizsaBike kerékpárt kölcsönözhet.

Egy adott, 18 éven aluli természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb egy hatályos tartós jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel rendelkezhet.

Egy adott, 18 éven aluli természetes személy egy hatályos tartós jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés alapján legfeljebb egy érvényes KanizsaBike kártyával rendelkezhet, és ennek megfelelően 18 éven aluli természetes személy Használatba vevő egyidejűleg egy KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel, és egy KanizsaBike kártyával rendelkezhet és egyidejűleg legfeljebb egy KanizsaBike kerékpárt kölcsönözhet.

Egy adott nem természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb tíz hatályos tartós jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel rendelkezhet. Egy adott nem természetes személy egy hatályos tartós jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés alapján legfeljebb egy érvényes KanizsaBike kártyával rendelkezhet. Tíz KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés felett, illetve KanizsaBike kártyára vonatkozó igény esetén a nem természetes személy kérelmét az Üzemeltető hagyja jóvá előzetesen, és engedélyezi a nem természetes személlyel történő KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötését.

A tartós jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötéséhez az Üzemeltető a szerződéskötéskor az alábbi adatokat kéri a tartós jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést megkötni kívánó természetes személy Használatba vevőtől:

 • név, születési név
 • állampolgárság,
 • a magyarországi lakóhely címe vagy lakóhely és tartózkodási hely (mindkettő megléte esetén)
 • személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély száma
 • születési hely, idő
 • anyja neve
 • mobiltelefonszám
 • e-mail cím

A fenti adatok igazolására magyar állampolgár esetén érvényes magyar személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, kártya formátumú jogosítvány vagy útlevél), külföldi állampolgár esetében érvényes személyazonosító okmány, a lakóhely vagy lakóhely és tartózkodási hely egyidejű igazolása céljára pedig – magyar és külföldi állampolgárok esetében egyaránt – a magyar hatóságok által kiállított érvényes lakcímkártya szükséges. A Használatba vevő az adatai változása esetén 5 napon belül köteles az Üzemeltetőt értesíteni és a változást alátámasztó dokumentumokat az Üzemeltető részére bemutatni a Kártyaértékesítő helyen vagy a Központi Ügyfélszolgálati Irodában.

A diákbérlet vásárlásához érvényes diákigazolvány felmutatása szükséges.

A bérletek díjára vonatkozó 30%-os árkedvezmény igénybevételéhez a Kanizsa Kártya felmutatása szükséges.

A nem természetes személy, intézmény, civil szervezet) Használatba vevő, amennyiben Magyarországon nyilvántartásba vételre került, abban az esetben a hatályos cégkivonatával vagy nyilvántartásba vételét igazoló egyéb okirattal és képviseletre jogosultjának aláírási címpéldányával (aláírás-mintájával); amennyiben Magyarországon nyilvántartásba vételre nem került, abban az esetben a külföldön történt nyilvántartásba vételét, valamint képviseletre jogosultjának képviseleti jogosultságát igazoló okirattal köthet tartós jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést. A megjelent cégjegyzésre jogosult képviselő a saját személyazonosságát a szerződéskötés előtt a természetes személyekre vonatkozó szabályok szerint igazolni köteles. A cégjegyzésre jogosult helyett eljárhat meghatalmazott is, amely esetben a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell mind a képviseletre jogosult, mind a meghatalmazott fentiekben felsorolt személyes adatait.

A KanizsaBike kártya az azt jogszerűen használó személyt feljogosítja a KanizsaBike kerékpár gyűjtőállomásain található kerékpárok használatára.

A KanizsaBike kerékpár kártya alapján természetes személy Használatba vevő esetén kizárólag azon személy jogosult a KanizsaBike kártya használatára, akinek a részére az adott KanizsaBike kártya kibocsátásra került. Amennyiben a Használatba vevő másra átruházza a részére kibocsátott KanizsaBike kártyát vagy azonosítóját és PIN kódját, a KanizsaBike kártyát vagy azonosítóját és PIN kódját utóbb ténylegesen használó bármely harmadik személy tevékenységéért, az általa esetlegesen okozott károkért az Üzemeltetővel szemben az a Használatba vevő felelős, akinek a részére a KanizsaBike kártya ki lett bocsátva. Az Üzemeltető a KanizsaBike kártya használatával kötött KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéseket minden esetben úgy tekinti, hogy a KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéseket az a Használatba vevő kötötte, akinek a részére az adott KanizsaBike kártya ki lett bocsátva.

A nem természetes személy Használatba vevő a részére kiállított kártyákat az általa meghatározott természetes személyek részére adhatja át, használat céljából. A nem természetes személy Használatba vevő felel az Üzemeltetővel szemben mindazon személyek tevékenységéért, valamint az általuk okozott károkért, akiknek a KanizsaBike kártyákat használat céljából átadta.

A Használatba vevő a részére kiállított KanizsaBike kártyán található egyenleget sem részben, sem egészben nem viheti át másik Használatba vevő részére kiállított kártyára. A KanizsaBike kártyához kapcsolódó egyenleg maximális összegét a Weboldalon található tájékoztató tartalmazza. Az egyenlegfeltöltések száma nem korlátozott, az összege az egyenleg maximum mértékében korlátozott.

 

III.1.1. A KanizsaBike kártya

A KanizsaBike kártya egy egyedi azonosítóval ellátott műanyag kártya, mely egy kerékpár kölcsönzésére jogosítja fel a kártya használóját.

KanizsaBike kártyát igényelni a KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével, az éves, fél éves, 1 napos, 3 napos vagy 1 hetes bérlet és a KanizsaBike kártya díjának megfizetésével a Kártyaértékesítő helyeken és a Központi Ügyfélszolgálati Irodában lehetséges, melyek címei a vezérlő oszlopok képernyőin a „Kártyaértékesítő helyek” menüpont alatt jelöltek, illetve a Weboldalon érhetők el.

A KanizsaBike kártya érvényességi ideje megegyezik a tartós jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés lejárati idejével. A KanizsaBike kártya lejárati ideje a Kártyaértékesítő helyeken és a Központi Ügyfélszolgálati Irodában új bérlet vagy feltöltés megvásárlásával meghosszabbítható.

Ha a Használatba vevő a részére kiállított KanizsaBike kártyát elveszti, megrongálja vagy más módon használhatatlanná teszi, illetve az használhatatlanná válik, új KanizsaBike kártyát csak hatályos vagy újonnan megkötött, tartós jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés alapján igényelhet. A Használatba vevő felelős a részére kiállított KanizsaBike kártyáért és annak szerződésszerű használatáért. A KanizsaBike kártya elvesztéséből és annak nem szerződésszerű (visszaélésszerű) felhasználásából eredő károkért az a Használatba vevő felel, akinek a részére az adott KanizsaBike kártya ki lett állítva. A Használatba vevő köteles a részére kiállított KanizsaBike kártya elvesztését, megsemmisülését vagy megrongálódását az Üzemeltető felé az észleléstől számított legfeljebb 1 (egy) munkanapon belül jelezni, személyesen a Központi Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Kártyaértékesítő helyek valamelyikén vagy telefonon a call centeren keresztül.

 

III.1.2. Éves bérlet és kártya díj

A KanizsaBike kártya használatához a Rendszerhez való hozzáférést biztosító éves, fél éves, 1 napos, 3 napos, 1 hetes bérlet vásárlása szükséges. A bérlet díja és a KanizsaBike kártya díja a Weboldalon kerül feltüntetésre.

A bérletek a KanizsaBike kártyaigényléssel, illetve a KanizsaBike kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a Kártyaértékesítő helyeken, új KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével egyidejűleg.

A KanizsaBike kerékpár kölcsönzésének díja a bérlet árából kerül levonásra. Amennyiben a Használatba vevő egyenlege nulla lesz vagy mínuszba megy, vagy a KanizsaBike kártya érvényessége lejár, a KanizsaBike kerékpár használatára vonatkozó jogosultsága a Használatba vevőnek megszűnik. Ebben az esetben a Dokkoló szaggatott csipogó hangjelzést ad. A KanizsaBike kártya újbóli feltöltésekor a mínusz egyenleget rendezni kell. A KanizsaBike kártya újraaktiválására és feltöltésére a Kártyaértékesítő helyeken és a Központi Ügyfélszolgálati Irodában, a Weboldalon, vagy a telepített bankkártya elfogadóval és regisztrációs lehetőséggel rendelkező kölcsönző állomásoknál van lehetőség.

III.1.3. Kölcsönzés díja

Minden megkezdett, új kölcsönzés első órája a megvásárolt, érvényes bérlettel ingyenes. Az első óra után minden megkezdett óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül. A kölcsönzés díja a Weboldalon kerül feltüntetésre.

A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet.

 

III.1.4. Kölcsönzés KanizsaBike kártyával

A KanizsaBike kártyával a Használatba vevő közvetlenül a Dokkolónál tudja a kölcsönzést megkezdeni. A KanizsaBike kerékpár használatbavételéhez érintsük kártyánkat a dokkolón található kártya olvasóhoz. Ezután hang és villogó fényjelzést kapunk, majd a kerékpárt rögzítő zár kinyílik. A fényjelzés 20 mp-en keresztül villog, mely idő alatt a kerékpár kiemelhető. Ha ez nem történik meg, a zár visszazár. A kölcsönzés megkezdése után 2 percünk van a kerékpár műszaki állapotának ellenőrzésére. Ezután a kölcsönzési díj számítása elkezdődik. Ha esetleg hibát észlel a kerékpáron (vandalizmus, defekt, törések stb.) az visszahelyezhető a dokkolóba térítésmentesen, az előbb említett 2 percen belül. A hibás kerékpárról vagy dokkolóról jelzést adhat le közvetlenül a vezérlőoszlopnál.

 

Mit tudok a vezérlő oszlopon csinálni a KanizsaBike kártyával?

 • Egyenleg és mozgástörténet lekérdezés:

Lekérdezhetjük aktuális egyenlegünket, láthatjuk kártyánk érvényességi idejét, a legutóbbi négy utazásunk adatait, valamint hogy milyen kódú kerékpárt kölcsönöztünk ki.

 • Hibajelzés:

Ha egy hibás dokkolóval vagy kerékpárral találkozunk riasztást adhatunk le róla.

III.2. Alkalmi Használatba vevők számára / Eseti jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés

Eseti jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés a Weboldalon vagy a Központi Ügyfélszolgálati irodában, illetve a Kártyaértékesítő helyeken köthető meg.

Az eseti jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés hatálya a kiválasztott Jegy időtartamára szól. Amennyiben egy adott bankkártyával a Használatba vevő több eseti jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést kíván kötni, a letét összege a bankkártyán minden egyes KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel összefüggésben egyenként befoglalásra kerül. A KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötése vonatkozásában az Üzemeltetővel szerződő félnek a használt bankkártya tulajdonosa minősül. Az Üzemeltető nem vizsgálja a használt bankkártya használatának jogszerűségét, ebből eredően az Üzemeltetőt felelősség nem terheli. Az ilyen szerződések jogszerűen megkötöttnek tekintendők, a szerződések teljesítése ellenében fizetendő díjakat az Üzemeltető a Használatba vevő bankkártyán a befoglalt összegből levonja

III.2.1. Regisztráció

A KanizsaBike rendszer használatához regisztráció szükséges, mely a www.kanizsabike.hu oldalon végezhető el. A regisztráció során megadott mobilszámra 8 számjegyű PIN kódot küldünk SMS-ben, mely a továbbiakban a Használatba vevő azonosítására szolgál.

III.2.2. Jegyvásárlás

A regisztráció után a kerékpárkölcsönzéshez a KanizsaBike rendszerhez való hozzáférést biztosító jegyet kell váltania, melyet szintén megtehet a www.kanizsabike.hu weboldalon. A jegy az Ön által kiválasztott időtartamig érvényes. Ez az időtartam lehet 1 nap, 3 nap vagy 7 nap. Az érvényes jegy egy kerékpár kölcsönzésére jogosítja fel a Használatba vevőt, melynek kölcsönzési időtartama maximálisan 10 óra lehet alkalmanként.

Jegyek ára a Weboldalon található tájékoztatóban kerül feltüntetésre.

Jegyvásárlás esetén a rendszer 10.000 Ft-ot befoglal letétként a Használatba vevő bankszámláján. A megvásárolt jegy érvényességi idejének lejárta után a rendszer a letét összegéből levonja a jegy árát, a kölcsönzési díjat, majd a fennmaradó összeget felszabadítja a Használatba vevő bankszámláján. A letét összege a Használatba vevővel szembeni díjkövetelések (bérleti díj, kártérítési, stb.) megtérítésére szolgál. Amennyiben nem bizonyul elegendőnek ezek megtérítésére, abban az esetben a Használatba vevő a letét által nem fedezett díjkövetelések teljes megtérítéséért is felelősséggel tartozik.

 

III.2.3. Kölcsönzés díja

A kölcsönzés díja a Weboldalon található tájékoztatóban kerül feltüntetésre.

A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet.

 

III.2.4. Kölcsönzés PIN kóddal

Kölcsönzést regisztráció és jegyvásárlás után tudunk kezdeményezni. A „Kölcsönzés PIN kóddal” menüpont kiválasztása után adjuk meg a 8 számjegyből álló kódot, majd ennek elfogadása után adjuk meg a kiválasztott kerékpár sorszámát. Ezt a dokkolóról tudjuk leolvasni. Ezután a kiválasztott dokkoló hang és villogó fényjelzéssel jelzi, hogy a kerékpár kihúzható a dokkolóból. A fényjelzés 20 mp-en keresztül villog, mely idő alatt a kerékpár használatba vehető. Ha ez nem történik meg, a dokkoló visszazárja a kerékpárt. A kölcsönzés megkezdése után 2 percünk van a kerékpár műszaki állapotának ellenőrzésére. Ezután a kölcsönzési díj számítása elkezdődik. Ha esetleg hibát észlel a kerékpáron (vandalizmus, defekt, törések stb.), az visszahelyezhető a dokkolóba térítésmentesen az előbb említett 2 percen belül. A hibás kerékpárról vagy dokkolóról jelzést adhat le közvetlenül a vezérlőoszlopnál.

 

Mit tudok még a vezérlő oszlopon csinálni PIN kóddal?

 • Egyenleg és mozgástörténet lekérdezés:

Lekérdezhetjük aktuális egyenlegünket, a legutóbbi négy utazásunk adatait, valamint hogy milyen kódú kerékpárt kölcsönöztünk ki.

 • Hibajelzés:

Ha egy hibás dokkolóval vagy kerékpárral találkozunk riasztást adhatunk le róla.

III.3. Minden Használatba vevő számára

 1. Áramszünet vagy a Kölcsönző állomásokon lévő akkumulátorok meghibásodása/lemerülése esetén a Használatba vevő a Dokkolóból a KANIZSABIKE kerékpárt nem tudja kivenni, azonban a Kölcsönzést követően a KANIZSABIKE kerékpárt ebben az esetben is vissza tudja helyezni a Dokkolóba. Az Üzemeltető felhívja a Használatba vevők figyelmét arra, hogy amennyiben olyan Dokkolóba kerül a KANIZSABIKE kerékpár visszahelyezésre, amely nem működik, abban az esetben a működés helyreállításáig, a hiba elhárításáig a Használatba vevő újabb KANIZSABIKE kerékpárt sem a hibás, sem más Dokkolóból nem tud kölcsönözni.
 2. A Kölcsönzést követően a Használatba vevő a KANIZSABIKE kerékpárt bármelyik Kölcsönző állomás üres Dokkolójába visszahelyezheti. A visszahelyezéskor a Dokkolón lévő fényforrások kigyulladnak és 20 másodpercen keresztül villognak, amely jelzi a visszahelyezés megtörténtét. A KANIZSABIKE kerékpár Dokkolóba történő visszahelyezése a Kölcsönzés befejező időpontja, amelyet a Dokkoló fejegységébe beszerelt kártyaolvasó rögzít.
 3. Az Üzemeltető szavatol azért, hogy a KANIZSABIKE kerékpár műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra és hogy a Kölcsönzés időtartama alatt harmadik személynek a KANIZSABIKE kerékpárra nincs olyan joga vagy igénye, amely a Használatba vevőt a használatban akadályozza, korlátozza vagy kizárja.

III.4. A KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések minden Használatba vevő számára

 1. Az Üzemeltető jogosult a KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést, minden előzetes felszólítás nélkül, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Használatba vevő vagy azon harmadik személy, aki részére a Használatba vevő a KanizsaBike kártya vagy a KanizsaBike kerékpár használatát átengedte, a jelen ÁSZF rendelkezéseit megsérti. Felmondás esetén a Használatba vevő vagy az általa felhatalmazott, a Rendszert használó személy köteles azonnal a Rendszer használatával felhagyni, a KanizsaBike kerékpárt valamely Kölcsönző állomáson visszahelyezni és a KanizsaBike kártyát a Kártyaértékesítő helye valamelyikén vagy a Központi Ügyfélszolgálati Irodában leadni. Az Üzemeltető a KanizsaBike kártya leadásának elmaradása esetén is – a felmondással egyidejűleg – a KanizsaBike kártyát érvényteleníti. A KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés felmondásával egyidejűleg a felmondással érintett KanizsaBike kártyán található egyenleget az Üzemeltető jogosult megtartani szerződésszegési kötbér jogcímén, annak visszakövetelésére a Használatba vevő nem jogosult. Amennyiben Használatba vevő több KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel rendelkezik a felmondás időpontjában, az Üzemeltető jogosult valamennyi KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés azonos okból eredően azonnali hatályú felmondással megszűntetni.
 2. A KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés felmondása esetén Üzemeltető jogosult arra, hogy a Használatba vevővel újabb KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötését visszautasítsa, amely kizárólag az Üzemeltető egyoldalú döntésétől függ.
 3. A Használatba vevő a tartós jellegű KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést bármikor jogosult egyoldalú, az Üzemeltető részére megküldött írásbeli jognyilatkozattal megszűntetni. A nyilatkozat az Üzemeltető részére eljuttatható postai úton vagy személyesen leadható a Központi Ügyfélszolgálati Irodában. A nyilatkozattal együtt a Használatba vevő köteles a KanizsaBike kártyát is visszajuttatni az Üzemeltető részére. A jognyilatkozat alapján az Üzemeltető a KanizsaBike kártyát érvényteleníti, és az azon lévő, fel nem használt összeget 15 (tizenöt) napon belül visszafizeti a Használatba vevő részére. A KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés a KanizsaBike kártya érvénytelenítésével egyidejűleg szűnik meg.

IV. A KANIZSABIKE KERÉKPÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

 1. A KANIZSABIKE Kerékpár kölcsönzésének maximális időtartama alkalmanként 10 óra, amely időtartam lejártakor a Használatba vevő köteles a KanizsaBike kerékpárt bármelyik Kölcsönző állomásra visszavinni, és ott a Dokkolóhoz visszahelyezni. Amennyiben a Használatba vevő a KanizsaBike kerékpárt a KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés lejártakor a Kölcsönző állomás hibája miatt nem tudja visszatenni, köteles az Üzemeltetőt erről haladéktalanul telefonon értesíteni és az egyeztetettek szerint eljárni. A maximális időtartamot meghaladó használat esetén a diszpécser központ eltűntnek minősíti a KANIZSABIKE Kerékpárt, amely alapján az Üzemeltető jogosult a rendelkezésre álló jogi és egyéb intézkedéseket megtenni, eljárásokat megindítani.
 2. A KANIZSABIKE Kerékpár kizárólag Nagykanizsa közigazgatási területén belül használható, mely megtekinthető a www.kanizsabike.hu címen.
 3. A Használatba vevő a KANIZSABIKE kerékpárt köteles a dolog rendeltetésének megfelelően, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint használni.
 4. A Használatba vevő köteles a KANIZSABIKE Kerékpárt a KRESZ érvényes szabályai szerint, kíméletesen és szakszerűen használni.
 5. A Használatba vevő a KanizsaBike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével, és a KanizsaBike kerékpár tényleges használatbavételével kijelenti, hogy a KANIZSABIKE kerékpár használatára egészségi állapota és testi adottságai alapján alkalmas, a Kölcsönzés alatt a neki felróható okból bekövetkező esetleges sérülésekért vállalja a felelősséget. A Használatba vevő gondoskodik saját egészségi-, vagyoni- és felelősségbiztosításáról.
 6. Használatba vevő a Kerékpár használata előtt köteles megbizonyosodni arról, hogy a Kerékpár műszakilag használatra alkalmas állapotban van. Használatba vevő a használat megkezdésével elismeri, hogy Kerékpár állapota közlekedésre alkalmas.
 7. Használatba vevő köteles a KANIZSABIKE kerékpárt lopástól, elvesztéstől, megrongálódástól, megsemmisüléstől továbbá bármilyen más jellegű károsodástól megóvni, valamint ezek elkerülése érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárni, a szükséges intézkedéseket megtenni.
 8. A Használatba vevő a KANIZSABIKE kerékpáron semmilyen átalakítást, javítást nem végezhet.
 9. Tilos a KANIZSABIKE kerékpárt másnak használatra átengedni, kölcsönadni, bérbe adni. A KANIZSABIKE kerékpárt kizárólag a Használatba vevő használhatja, kivéve a jogi személy Használatba vevőket, akikre a II.1. pontban rögzített szabályok irányadóak.
 10. A Használatba vevő más utasokat a KANIZSABIKE kerékpáron nem szállíthat.
 11. Tilos a KANIZSABIKE kerékpárt alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt használni.
 12. A Használatba vevő a KANIZSABIKE kerékpárral kapcsolatos minden rendkívüli eseményről, így különösen megrongálódásról, lopásról, a Használatba vevő által okozott vagy elszenvedett balesetről köteles a 06 93-537-653 számot, továbbá szükség esetén egyidejűleg a rendőrséget is értesíteni.

V. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

 1. A Használatba vevő felel minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a KANIZSABIKE Kerékpárt nem az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottaknak megfelelően használta, illetve amennyiben a Használati szerződés és az Általános Szerződési Feltételek szerint a Használatba vevőt terhelő kötelezettségeknek nem tett eleget. A Használatba vevő ezen kárfelelőssége teljes körű.
 2. Üzemeltető a KANIZSABIKE kerékpár nyilvánvaló esetleges sérüléseiért, egyéb károsodásaiért való használói felelősség érvényesítésétől csak abban az esetben tekinthet el, amennyiben a Használatba vevő a KANIZSABIKE kerékpár használatának megkezdése előtt a sérüléseket, a károsodást a vezérlőoszlopon vagy a 06 93-537-653 számon bejelenti. Ez a rendelkezés nem zárja ki Üzemeltető azon jogát, hogy a kárt okozó Használatba vevővel szemben igényt érvényesítsen.
 3. Üzemeltető a Használatba vevővel szemben polgári jogi és adott esetben büntető jogi igényét a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesítheti.
 4. A vagyonvédelem érdekében az állomások folyamatos videó megfigyelés alatt állnak, ezen felvételek rongálás, meghibásodás vagy egyéb károkozás esetén felhasználásra kerülnek.

VI. ADATVÉDELEM

 1. Az adatkezelési tájékoztató a honlapon, (www.kanizsabike.hu internetes oldalon) elérhető, amit a Használatba vevő a Használati szerződés megkötésekor megismert, és a Használati szerződés aláírásával egyidejűleg elfogadott.

VII. PANASZKEZELÉS

 1. A Rendszerrel kapcsolatos panaszokkal a Használatba vevő akár írásban, akár szóban a Központi Ügyfélszolgálati Irodán keresztül fordulhat az Üzemeltetőhöz, annak jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségein.
 2. A szóbeli panaszról jegyzőkönyv kerül felvételre.
 3. A panaszra az Üzemeltető annak benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül írásban ad érdemi választ a panaszos részére, amennyiben a panasz előterjesztésekor elérhetőségeit megadta. Anonim módon előterjesztett panasz kivizsgálására nem köteles az Üzemeltető.
 4. Már elbírált panasz ismételt elbírálására nem kerül sor.
 5. Az Üzemeltető a panaszról készült jegyzőkönyvet és a vizsgálat eredményét 5 (öt) évig köteles megőrizni,
 6. A panasz Üzemeltető általi elutasítása esetén a panaszos a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24., telefon: 06-92-550-513, fax: 06-92-550-525, e-mail: zmbekelteto@zmkik.hu) fordulhat.

VIII. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

 1. Üzemeltető jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására az általa nyújtott szolgáltatás színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint a szolgáltatás bővítése érdekében.
 2. Üzemeltető előzetesen a Weboldalon található Hirdetmények alatt, valamint a Központi Ügyfélszolgálati Irodában és a Kártyaértékesítő helyeken a Használatba vevők számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a Használatba vevőket az Általános Szerződési Feltételek módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 10 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Üzemeltető részéről a kapcsolattartó személy(ek) és elérhetősége(ük):

Név: Fitos István

Cím: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33.

E-mail cím: via@nagykanizsa.hu

Tel.: +36 (93) 537-653

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. szeptember 02. napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek visszavonásig szól.
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.